AkkerbouwBUTTON-GRAAN

Onze akkerbouw tak is een neventak op ons gemengde bedrijf. We telen 11 hectare suikerbieten met producties van rond de 15.000 kilo suiker per hectare. De grondsoort is zand en leemhoudend zand. Deze gronden kenmerken zich door de makkelijke bewerkbaarheid en soms droogtegevoeligheid. In de zomer moet dus soms water gegeven worden. De mest van de varkenstak van ons bedrijf wordt in de akkerbouwtak gebruikt waardoor onze biologische kringloop gesloten is.

Het ras dat we telen is Piranha dat dubbel resistent is tegen Rhiziomanie en Rhizotonia waardoor er niet tegen gespoten hoeft te worden. De bieten worden geteeld in een rotatie van 1:6 wat wil zeggen dat eens per zes jaar bieten op hetzelfde perceel staan om kruisbesmettingen en opbouw van aaltjes te voorkomen. Om uitspoeling van voedingsstoffen te voorkomen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van vanggewassen zoals gele mosterd of Engels Raaigras.

Al onze bieten worden geleverd aan Royal Cosun een coöperatie waarvan we mede-eigenaar (lid) zijn.

Neem contact op

Neem voor vragen of bestellingen contact met ons op. Van den Oever is de Specialist in akkerbouw, vlees, fruitteelt, kerstbomen en doet boerderijverkoop.

Voor alle vragen over kerstbomen:

06-459 19 469Bel voor direct advies
kerstbomen@vandenoevervof.nlMail voor meer informatie
kerstbomen @vandenoevervof.nlMail voor meer informatie